wk
52
Weekend 1 en 2 januari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
45 min
wk
1
Maandag 3 januari 2022
Groep 1
INT
14*2 min, DP=helft
Groep 2
INT
10*2 min, DP=helft
Groep 3
INT
7*2 min, DP=helft
Donderdag 6 januari 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
45 min
Groep 3
DL
30 min
Weekend 8 en 9 januari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
50 min
wk
2
Maandag 10 januari 2022
Groep 1
INT
5*(1-2-3 min), DP=helft
Groep 2
INT
4*(1-2-3 min), DP=helft
Groep 3
INT
3*(1-2-3 min), DP=helft
Donderdag 13 januari 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
50 min
Groep 3
DL
35 min
Weekend 15 en 16 januari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
55 min
wk
3
Maandag 17 januari 2022
Groep 1
INT
10*3 min, DP=helft
Groep 2
INT
8*3 min, DP=helft
Groep 3
INT
6*3 min, DP=helft
Donderdag 20 januari 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
55 min
Groep 3
DL
40 min
Weekend 22 en 23 januari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
60 min
wk
4
Maandag 24 januari 2022
Groep 1
INT
2*(5-4-3-2-1) min, DP=helft
Groep 2
INT
5-4-3-2-1-5 min, DP=helft
Groep 3
INT
5-4-3-2-1 min, DP=helft
Donderdag 27 januari 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
60 min
Groep 3
DL
45 min
Weekend 29 en 30 januari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
60 min
wk
5
Maandag 31 januari 2022
Groep 1
INT
8*4 min, DP=helft
Groep 2
INT
6*4 min, DP=helft
Groep 3
INT
4*4 min, DP=helft
Donderdag 3 februari 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
45 min
Groep 3
DL
30 min
Weekend 5 en 6 februari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
70 min
wk
6
Maandag 7 februari 2022
Groep 1
INT
3*4 + 4*2 + 5*1 min, DP=helft
Groep 2
INT
3*4 + 4*2 min, DP=helft
Groep 3
INT
3*4 + 2*2 min, DP=helft
Donderdag 10 februari 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
50 min
Groep 3
DL
35 min
Weekend 12 en 13 februari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
60 min
wk
7
Maandag 14 februari 2022
Groep 1
INT
6*5 min, DP=helft
Groep 2
INT
4*5 min, DP=helft
Groep 3
INT
3*5 min, DP=helft
Donderdag 17 februari 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
55 min
Groep 3
DL
40 min
Weekend 19 en 20 februari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
70 min
wk
8
Maandag 21 februari 2022
Groep 1
INT
2*(1-2-3-4-5) min, DP=helft
Groep 2
INT
1-2-3-4-5-1-2-3 min, DP=helft
Groep 3
INT
1-2-3-4-5 min, DP=helft
Donderdag 24 februari 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
60 min
Groep 3
DL
45 min
Weekend 26 en 27 februari 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
70 min
wk
9
Maandag 28 februari 2022
Groep 1
INT
5*6 min, DP=helft
Groep 2
INT
4*6 min, DP=helft
Groep 3
INT
3*6 min, DP=helft
Donderdag 3 maart 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
45 min
Groep 3
DL
30 min
Weekend 5 en 6 maart 2022
CPC21
DL
CPC10
DL
45 min
wk
10
Maandag 7 maart 2022
Groep 1
INT
5*(3-2-1 min), DP=helft
Groep 2
INT
4*(3-2-1 min), DP=helft
Groep 3
INT
3*(3-2-1 min), DP=helft
Donderdag 10 maart 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
50 min
Groep 3
DL
35 min
Zondag 13 maart 2022
CPC 🏅
wk
11
Maandag 14 maart 2022
Groep 1
INT
6*5 min, DP=helft
Groep 2
INT
4*5 min, DP=helft
Groep 3
INT
3*5 min, DP=helft
Donderdag 17 maart 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
55 min
Groep 3
DL
40 min
wk
12
Maandag 21 maart 2022
Groep 1
INT
5-4-3-2-1-2-3-4-5 min, DP=helft
Groep 2
INT
5-4-3-2-1-2-3 min, DP=helft
Groep 3
INT
5-4-3-2-1 min, DP=helft
Donderdag 24 maart 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
60 min
Groep 3
DL
45 min
wk
13
Maandag 28 maart 2022
Groep 1
INT
8*4 min, DP=helft
Groep 2
INT
6*4 min, DP=helft
Groep 3
INT
4*4 min, DP=helft
Donderdag 31 maart 2022
Groep 1
DL
Groep 2
DL
45 min
Groep 3
DL
30 min